Online-Ratgeber

Österreich-Besuch: Krank sein muss nichts kosten

Радваме се, че се решихте да пътувате за Австрия!

Чрез този онлайн-справочник със съвети може да се информирате за Вашия социално-правен статут по време на престоя си в Австрия. Освен това на разположение имате ценна информация за контакти при спешни случаи и заболявания, както и двуезичен речник с медицински понятия.