Online-Ratgeber

Österreich-Besuch: Krank sein muss nichts kosten

Воодушевени сме во врска со вашата одлука да патувате за Австрија

Може да се информирате за вашиот статус во однос на социјалниот закон преку овој онлајн водич. Водичот содржи и важни контакт информации за итни случаи и за случаи на болест, како и дво-јазични лексикони на медицински изрази.