Online-Ratgeber

Versicherungszugehörigkeit

Jsem pojištěn(a)? – Jaký rozsah pojištění mám? – Ke které pojišťovně patřím?

Tyto otázky se pro vás nebo vaše rodinné příslušníky stanou náhle velmi důležitými nejpozději při nemoci nebo úrazu.
Svou příslušnost k pojištění si vyjasníte pomocí tohoto rádce.

Snažili jsme se pokrýt celé spektrum zákona o sociálním pojištění. Vzhledem k pestrosti stávajících zákonů sociálního pojištění je však přece jen možné, že určité zvláštní případy nebyly zohledněny. V tomto případě vás žádáme, abyste kontaktovali správu sociálního zabezpečení.

Vědomě nejsou zohledněna tato témata:

  • Okruh pojištěných osob: osoby pracující doma, pomocní pracovníci ve vývoji, osoby procházející rehabilitací, osoby nacházející se v procesu vzdělávání, duchovní, političtí činitelé, osoby  pojištěné u FSVG
  • Poskytovatelé sociálního pojištění  /instituce sociálního pojištění: podnikové zdravotní pojišťovny, Pojišťovna rakouských notářů, ústavy zdravotního zabezpečení
  • Případy vyslaných pracovníků
  • Vícenásobné pojištění
  • Zvláštní případy úrazového pojištění