Online-Ratgeber

Versicherungszugehörigkeit

Som poistný/-á ? – Aký je rozsah môjho poistenia ? – Ktorá poisťovňa je pre mňa príslušná ?

Tieto otázky môžu byť pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov veľmi dôležité prinajmenšom v prípade choroby alebo úrazu.
Vyjasnite si pomocou tohto poradcu svoju príslušnosť poistenia.

Snažili sme sa pokryť celé spektrum práva sociálneho poistenia. Na základe rozmanitosti existujúcich zákonov o sociálnom poistení je však možné, že určité mimoriadne prípady nie sú zohľadnené. V tomto prípade vás žiadame, aby ste kontaktovali sociálnu poisťovňu.

Vedome neboli zohľadnené:

  • Poistený okruh osôb: domáci pracovníci, pomocníci vo vývoji, rehabilitujúci, školiaci sa, duchovní, politické činnosti, poistenci FSVG
  • Inštitúcie – sociálne poisťovne: podnikové nemocenské poisťovne, poisťovacia spoločnosť rakúskeho notárstva, ustanovizne starostlivosti o nemocných,
  • Vyslané prípady
  • Viacnásobné poistenie
  • Mimoriadne prípady úrazového poistenia