Online-Ratgeber

Versicherungszugehörigkeit

Ali sem zavarovan? - V kakšnem obsegu sem zavarovan? - Kateri nosilec zavarovanja je pristojen zame?

Če ne že prej, lahko ta vprašanja najkasneje ob nastopu bolezni ali nezgode vam ali vašim bližnjim kar naenkrat postanejo zelo pomembna.
S pomočjo tega priročnika boste ugotovili, kakšno zavarovanje imate.

Poskušali smo zajeti celoten spekter delovnega in socialnega prava. Zaradi raznolikosti obstoječih zakonov o socialnem varstvu in zavarovanju pa je možno, da morebitnih posebnih primerov nismo upoštevali. V takem primeru vas prosimo, da stopite v stik s svojim ponudnikom socialnega zavarovanja.

Namenoma nismo upoštevali:

  • Zavarovane populacije: zaposlenih, ki delajo na domu, razvojnih svetovalcev, izvajalcev rehabilitacij, šolajočih se oseb, oseb v duhovnih poklicih, političnih dejavnosti, samostojnih podjetnikov
  • Nosilcev socialnega zavarovanja/inštitucij: Obrtnih bolniških blagajn, Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates, ustanov za zdravstveno oskrbo
  • Napotitev delavcev v tujino
  • Večkratnih zavarovanj
  • Posebnih primerov nezgodnega zavarovanja