Online-Ratgeber

Selbstversicherung bei geringfügiger Beschäftigung

Osoby, ktoré z jednej alebo viacerých činností nezarábajú viac ako EUR 425,70 mesačne, sa môžu výhodne individuálne poistiť za určitých predpokladov.

Overte si tu v rámci dialógu a nekomplikovane, či spĺňate predpoklady pre samo poistenie pri nízkom príjme zo zárobkovej činnosti.